trendearrubg

"There's only one boss, and he's the customer. And he can fire everyone in the company just by spending his money on something else." Sam Walton. We stand behind our word We are aware of the importance of lead time in the industry. We don't make promises we can't keep so you don't get stuck in front of your customers. From Design to Manufacturing... We want to provide service as your end-to-end solution partner, not just by making molds or machines.
Enkatek – Endüstri için Kalite ve Teknoloji
Details from us
Get to Know Us

Enkatek Firması; Yirmi yıla yakın sektörel deneyimi ile; %90 kapasitesini plastik enjeksiyon kalıpları yapmaya ayırmaktdadır. Uçtan uca hizmet prensibini benimseyerek; tüm prosesi baştan sonra bir bütün olarak değerlendirip; tasarım, analiz, deneme gibi prosesle ilgili tüm ihtiyaçlara kendi bünyesinde cevap verebilecek hem insan kaynağına; hem makine donanımına sahiptir. Bu konuda bölgesinin önde gelen tedarikçi firmasıdır. Yaptığı kalıpların %70’ini ihraç ederek ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaktadır.

Our Values;

  • Human life
  • Customer happiness
  • Education and Team Spirit
  • Continuous improvement
  • Environment and Occupational Safety
Please Contact Us For All Your Questions
Call us
NEWS
let me know
Web design